Opleveren en nazorg

De oplevering geschiedt op de overeengekomen opleverdatum in het bijzijn van een bouwkundige van vereniging Eigen Huis.

Binnen 14 dagen na de oplevering worden de opleveringspunten nagelopen en nogmaals opgeleverd.

6 maanden na de oplevering wordt een afspraak gemaakt ter volmaking van de nazorg.