Welstand en bouwaanvraag

Als de offerte geheel aan uw verwachtingen voldoet kunnen wij nog steeds kosteloos en vrijblijvend, middels een principe aanvraag de woning, aanbouw of verbouwing laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan en redelijke eisen van de welstand.

Na goedkeuring van de principe aanvraag volgt er een afrondingsgesprek waarbij de woning, aanbouw, of verbouwing tot in de detail wordt besproken.

Bij goedkeuring van uw zijde wordt de overeenkomst opgemaakt en getekend.

Alle benodigde tekeningen en berekeningen waarna de bouwaanvraag zal plaats vinden. De afgifte van de omgevingsvergunning (de oude bouwvergunning is per 1 Oktober 2010 omgezet i naar een omgevingsvergunning) duurt gemiddeld 8 tot 12 weken als het ontwerp binnen de bestemmingsbepaling valt.

Bij wijziging van de z.g.n. art. 19 procedure duurt dit langer.